Apel pomocy Monice Cisek chorej na rdzeniowy zanik mięśni SMA, Atrofia mięśni
Aktualności
wspó³praca z serwisem reklamuj.pl Dodano: 2004-11-02 16:20:38

Dzisiaj rozpocz±³em wspó³pracê z serwisem www.reklamuj.pl obejmuj±c± nieodp³atne i niezobowi±zuj±ce umieszczenie banera promuj±cego stronê Moniki w systemie rotacyjnym tej firmy, co pozwala na emisjê banera na wszystkich stronach nale¿±cych do systemu rotacji firmy TomNice s.j.


wspó³praca z serwisem kinomaniaki Dodano: 2004-09-08 16:42:00

Nawi±za³em wspó³prace z serwisem www.kinomaniaki.com w zakresie wymiany bannerów. W serwisie tym mo¿na znale¶æ wiele informacji na temat filmów...

czytaj więcej
reklama na stronach www.teksty.biz Dodano: 2004-09-03 23:31:15

z dniem dzisiejszym rozpoczê³a siê kampania reklamowa tej strony w najwiêkszym, polskim serwisie z tekstami piosenek znajduj±cym siê pod adresem www.teksty.biz. Serdecznie zapraszam


Trwa aukcja na rzecz Moniki Dodano: 2004-08-21 22:24:32

Trwa aukcja na rzecz Moniki, przedmiotem tej aukcji jest bajka \"Niesamowite przygody Mu - Lan\" na kasecie VHS. Dostêp do aukcji uzyskamy klikaj±c tutaj


nowy serwer Dodano: 2004-07-16 18:00:54

po problemach z dzia³aniem strony postanowi³em przenie¶æ ca³o¶æ serwisu na nowy szybki serwer, mam nadziejê, ¿e teraz ust±pi± problemy z dzia³aniem strony a jej przegl±danie bêdzie du¿o szybsze ni¿ przedtem


wystawa prac Moniki Dodano: 2004-06-09 11:47:30

w dniach 12 i 13 czerwca 2004r. odbêdzie siê wystawa prac Moniki Cisek, odbêdzie siê ona na starym miê¶cie w Zamo¶ciu, przy okazji Jarmarku Hetmańskiego, który odbêdzie siê w³a¶nie w tych dniach. Wystawa prac bêdzie po³±czona ze zbiurk± ¶rodków finansowych, które zostan± przeznaczone na pomoc dla niej


stron: (11) pierwsza ... 7 8 [9] 10 11
Numer konta

Jeśli chcesz pomóc Monice wpłać choćby najmniejszą kwotę na wybrany numer konta

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" w ZAMOŚCIU
Peowiaków 6A
22-400 Zamość
BGŻ O/Zamość
59 2030 0045 1110 0000 0086 9230
z dopiskiem Dla MonikiMonika Cisek
PKOBP Departament Rozliczeń - Bankowość Elektronic
68 1020 5558 0000 8602 3206 8185 z dopiskiem Dla Moniki

Podaruj swój 1%

Istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Moniki, w tym celu podczas wypełniania rocznego rozliczenie prosimy o podanie następujących danych:

Nazwa organizacji OPP: FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
Nr KRS: 0000037904
Cel szczegółowy:1441 Cisek Monika

Bannery reklamowe

x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.