Apel pomocy Monice Cisek chorej na rdzeniowy zanik mięśni SMA, Atrofia mięśni
Aktualności
Zmiana numeru konta Dodano: 2004-06-09 11:46:54

zmieni³ siê numer konta, na które mo¿na wp³acaæ pieni±dze dla Moniki. Zmiana ta jest spowodowana zmianami w systemie bankowym nowy numer konta jest podany na stronie w dziale jak pomóc oraz w ramce z boku strony


gor±co zachêcam do wpisywania siê do ksiêgi go¶ci Dodano: 2004-05-22 09:59:28

gor±co zachêcam wszystkich odwiedzaj±cych t± stronê do dopisywania siê do ksiêgi go¶ci, zajmuje to tylko chwile a sprawia wiele satysfakcji Monice. aby odpisaæ siê do ksiêgi proszê kikn±æ tutaj lub w link w menu po lewej stronie


koszulki z pracami Moniki Dodano: 2004-05-04 19:46:46

od dzi¶ dziêki uprzejmo¶ci firmy powielacz.pl ( www.powielacz.pl ) mo¿na nabyæ koszulki z nadrukami prac Moniki, z których dochód zostanie w ca³o¶ci przeznaczony na pomoc dla niej. Aby dowiedzieæ siê wiêcej kliknij na napis wiêcej pod newsem

czytaj więcej
koncert na rzecz Moniki Dodano: 2004-04-30 15:41:23

w dniu 1 maja 2004 odbêdzie siê koncert zespo³u hip-hop\'owegp M³ody&Flow, z którego ca³y dochód zostanie przekazany dla Moniki. Wiêcej informacji na temat tego koncertu mo¿na znale¶æ tutaj


Numer konta Dodano: 2004-04-15 21:56:15

jako ¿e wielokrotnie zda¿a³o mi siê, ¿e osoby odwiedzaj±ce tê stronê nie mog³y znale¶æ numeru konta do wp³at dla Moniki i dostawa³em maile z pro¶b± o jego podanie teraz podaje numer w oddzielnej ramce, oraz tak jak wcze¶niej w dziale Jak pomóc


nowe informacje Dodano: 2004-04-08 09:14:23

na stronie doda³em kilka nowych informacji, a s± to : informacje ogólnie na temat choroby SMA, ( dzia³ Informacje o SMA)a tak¿e doda³em nowy materia³ wideo zastêpuj±c jeden z istniej±cych, gdy¿ jako¶æ poprzedniego materia³u by³a niezadowalaj±ca. jako¶æ poprzednich materia³ów zosta³a równie¿ znacznie poprawiona a ich rozmiar znacznie zmniejszony


stron: (11) pierwsza ... 8 9 [10] 11
Numer konta

Jeśli chcesz pomóc Monice wpłać choćby najmniejszą kwotę na wybrany numer konta

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KROK ZA KROKIEM" w ZAMOŚCIU
Peowiaków 6A
22-400 Zamość
BGŻ O/Zamość
59 2030 0045 1110 0000 0086 9230
z dopiskiem Dla MonikiMonika Cisek
PKOBP Departament Rozliczeń - Bankowość Elektronic
68 1020 5558 0000 8602 3206 8185 z dopiskiem Dla Moniki

Podaruj swój 1%

Istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Moniki, w tym celu podczas wypełniania rocznego rozliczenie prosimy o podanie następujących danych:

Nazwa organizacji OPP: FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
Nr KRS: 0000037904
Cel szczegółowy:1441 Cisek Monika

Bannery reklamowe

x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.